fbpx

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα (ώρα επιστροφής ισότιμη με την ώρα παράδοσης κατά την ημερομηνία αναχώρησης).
Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει δίπλωμα οδήγησης ενός έτους και να έχει ηλικία άνω των 23 ετών.Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα σε εκπρόσωπο της 1RentalCar κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ώρα (max+1 ώρα) και τοποθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση (παράταση ή μείωση) απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση της 1RentalCar.

Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν της μιας ώρας από την αναγραφόμενη και έως τις 3 πρώτες ώρες χρεώνονται με το 50% του ημερήσιου μισθώματος ενώ πλέον των 3 ωρών χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.
Καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή και δεν επιστρέφονται χρήματα σε περίπτωση διαφοράς.Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από την ώρα παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και την παράδοση του οχήματος σε εκπρόσωπο της  1RentalCar για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές και για τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης,

διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως/παραβάσεως συν εξόδων διαχείρισης 15,00 €, θα γίνει από την εταιρία μας είτε μετά την δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.

Ο μισθωτής υποχρεούται να επιθεωρήσει το όχημα (εσωτερικά και εξωτερικά, να υποδείξει τυχόν ζημιές του σημειώνοντας ανάλογα τον Πίνακα Ζημιών έμπροσθεν και να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση.

Ρητός εξαιρούνται της απαλλαγής η καταστροφή ή η απώλεια ελαστικών, ζαντών ή τάσια τροχών, κρύσταλλα και τζάμια, ηχητικό σύστημα (RCD, DVD), κεραίες, όργανα καθώς και το κάτω μέρος του οχήματος εκτός συνεπεία ατυχήματος. Επίσης δεν καλύπτεται το εσωτερικό (κάψιμο, σκίσιμο ή λέρωμα ταπετσαρίας) του οχήματος.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις επισκευής και αποκατάστασης ζημιών, δεν επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου εκ μέρους του μισθωτή πέραν των συνεργατών της 1RentalCar, πλην της Επίσημης και Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του εν λόγω οχήματος, υπολογιζόμενου όμως του χρόνου ημεραργιών σε βάρος του μισθωτή.

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με φόρο 24% επί του μισθώματος.Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθωτή και αποφυγή καθυστερήσεων το όχημα πρέπει να επιστρέφεται καθαρό και έτοιμο προς έλεγχο παράδοσης, διαφορετικά μπορεί να απαιτηθεί χρόνος και χρέωση 15,00 € για τον καθαρισμό και έλεγχο. Η ύπαρξη πίσσας απαιτεί επιπρόσθετη εργασία και χρέωση 75,00 €.
Καθαρισμό εσωτερικού/ταπετσαρίας απαιτούν χρεώσεις με ελάχιστο τα 60,00 €.
Η ποσότητα καυσίμων αναγράφεται κατά την παράδοση του οχήματος στο μισθωτήριο συμβόλαιο και πρέπει να ισοδυναμεί με την ποσότητα κατά την επιστροφή.

Η ασφάλεια του οχήματος που περιλαμβάνεται εντός του μισθώματος καλύπτει τα ακόλουθα:

Α) θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, μη επιβαινόντων επί του οχήματος, Β) υλικές ζημιές τρίτων, Γ) θραύση κρυστάλλων.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής εμπλακεί σε ατύχημα κατόπιν υπαιτιότητάς του είτε και εν άγνοία του (ανεξάρτητα από την κάλυψη που έχει αποδεχτεί) και προκειμένου να υποβληθεί δήλωση στην ασφαλιστική εταιρία επιβαρύνεται με το ποσό του 30% των ετήσιων ασφαλίστρων με ελάχιστο ποσό 100,00€ καθώς και το ποσό των 25,21€ + φπα 24% ως έξοδα φακέλου ατυχήματος.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε περίπτωση ατυχήματος (πρόσκρουση, εκτροπή κλπ.) ή ζημιάς (γρατζουνιές, χαράγματα κλπ.) και με οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Τροχαία (τηλ. 100) και η 1RentalCar, και κατά την επιστροφή του οχήματος να προσκομίζεται το Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος που συντάχθηκε από την Τροχαία και θα επιβαρύνεται με το σύνολο των προκληθέντων ζημιών και αντίστοιχων ημεραργιών, ακόμη και εάν είχε αποδεχτεί την Α.Ε.Ζ ή “C.D.W.”.
Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του από οποιαδήποτε ζημιά του οχήματος στο ποσό 400.00€ + Φ.Π.Α 24% (ή αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος, με μέγιστη απαλλαγή τα 1.500,00€ + Φ.Π.Α 24%) εφόσον αποδεχτεί εκ των προτέρων ενυπογράφως την ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών ή “C.D.W.”.
Το κόστος της Απαλλαγής Ζημιών για τις κατηγορίες A, B, C, D, E ορίζεται σε 5,00 €/ημέρα για τις κατηγορίες E, F, K σε 10,00 €/ημέρα ενώ για τις κατηγορίες M, N, O σε 15,00 €/ημέρα.

Μικρότερη ποσότητα καυσίμου κατά την παράδοση / επιστροφή δημιουργεί χρέωση ανάλογη με την ποσότητα που καταναλώθηκε και της κατηγορίας του αυτοκίνητου καθώς και ποσό 3,00 € για υπηρεσία αναπλήρωσης.
Μη χρησιμοποιηθέν καύσιμο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δέσμευση επιστροφής χρημάτων πλην συμψηφισμού σε επομένη ενοικίαση.
Παραδόσεις ή παραλαβές εκτελούνται άνευ χρέωσης στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό καθώς και στον επιβατικό λιμένα της Θεσσαλονίκης (Δευτέρα έως Σάββατο 09:00 – 21:00).
Με χρέωση 4,50€ σε ξενοδοχεία εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης.
Με χρέωση 7,50€ σε ξενοδοχεία εντός προαστίων (Περαία, Πανόραμα).
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με φόρο 24%.
Νυκτερινές παραδόσεις – παραλαβές εκτός των ωρών λειτουργίας ή Κυριακές επιβαρύνονται με 16,00 € + φόρο 24%.
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή αίτησης παροχής Οδικής Βοήθειας, ο μισθωτής μπορεί να επικοινωνεί με 6944 444 218 σε 24ωρη βάση. Η παροχή Οδικής Βοήθειας δεν λειτουργεί σε νησιωτική χώρα εφόσον δεν έχει δηλωθεί εξ αρχής και υπεύθυνος για τον επαναπατρισμό του οχήματος θεωρείται ο μισθωτής, με δικά του έξοδα.

Η απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών ή “C.D.W.” δεν έχει καμία ισχύ, ακόμη και εάν έχει συμφωνηθεί και αποδεχτεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
Συμμετοχή σε αγώνες ή έλξη οχημάτων, τρέιλερ και άλλων ρυμουλκούμενων.
Προς φόρτωση πραγμάτων πέραν της ικανότητας του οχήματος την οριζόμενη εκ του κατασκευαστή.
Μονομερή συναίνεση ευθύνης εκ μέρους του μισθωτή σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς άμεση ενημέρωση της 1RentalCar και της παρουσίας απαραιτήτως της Τροχαίας (τηλ. 100) για παροχή αντίγραφου Δελτίου Συμβάντων.
Λειτουργία του οχήματος από οποιοδήποτε τρίτο άτομο (έστω και κάτοχο Άδειας Οδήγησης) μη δηλωθέντα έμπροσθεν, ανεξάρτητα με την σχέση του προς τον μισθωτή.
Λειτουργία του οχήματος από μισθωτή ευρισκόμενο υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
Λειτουργία του οχήματος κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. της Ελληνικής Επικρατείας ή κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το όχημα, τους επιβάτες ή και τρίτα πρόσωπα.
Λειτουργία του οχήματος σε μη βατές οδούς (μη ασφαλτοστρωμένους).
Λειτουργία του οχήματος προς μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου.
Λειτουργία του οχήματος δια κάθε παράνομη ή εγκληματική ενέργεια συμφώνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
Λειτουργία του οχήματος προς εκμάθηση οδήγησης σε τρίτα άτομα.

Φόρτωση σε πλοίο επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της 1RentalCar, διαφορετικά ο μισθωτής θεωρείται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τυχόν ζημιά ή φθορά που πιθανόν να συμβεί εν πλω, ακόμη και εάν είχε αποδεχτεί την ρήτρα Α.Ε.Ζ. ή C.D.W.
Οδήγηση εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Εταιρείας και έκδοση Πράσινης Κάρτας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ισχύουν οι παρακάτω όροι:
* Καμία χρέωση για ακύρωση έως 7 μέρες πριν την παράδοση του αυτοκινήτου. Γίνετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
* Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 7 μέρες αλλά και 24 ώρες πριν την παράδοση, θα υπάρχει χρέωση με 20% της συνολικής αξίας της κράτησής σας.
* Ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες από την ώρα παράδοσης δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων.
Το αίτημα της ακύρωσης αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας του γραφείου μας (συμπεριλαμβανομένου των αργιών) και όχι από την ώρα που στείλατε το αίτημα ακύρωσης.